آزمون روانشناختي

آزمون روان شناختی psychological test ابزار اندازه گیری عینی معیار شده ای است که برای ارزیابی یک خصوصیت یا مجموعه ای از خصوصیات مانند هوش، شخصیت، خلاقیت، استعداد یا علایق به کار می رود.
آزمون‌های روان شناختی ، معیار بسیار خوبی برای انتخاب رشته دانش آموزان هستند در همین راستا مجموعه مفتاح مجموعه کاملی از آزمون‌های روان شناختی را در اختیار دانش‌آموزان قرار داده است .
این آزمون‌ها عبارت اند از :
 

 1. رغبت سنج
  آزمون رغبت‌سنج هالند می‌باشد. این آزمون علائق و رغبت‌های شما به مشاغل و رشته‌ها و زمینه‌های شغلی را مورد سنجش قرار می‌دهد. این آزمون شخصیت شما را در شش حیطه مورد ارزیابی قرار می‌دهد و به شما می‌گوید كه دارای چه تیپ شخصیتی هستید و به درد چه شغل‌هایی می‌خورید. برای اینكه بدانید در چه محیط‌های شغلی موفق‌تر هستید، در این آزمون شركت كنید و نتیجه آن را با مشاور خود به اشتراك بگذارید.
 2. خودپنداره
  آزمون خودپنداره راجرز. این آزمون تصور شما از خودتان را می‌سنجد. در این آزمون تصور شما از خود و تصوری كه دوست دارید از خود داشته باشید و آنچه كه هستید و آنچه دوست دارید باشید، ممورد سنجش قرار می‌گیرد. برای آنكه بدانید چه تصوری از خود دارید و فاصله آنچه هستید با آنچه دوست دارید باشد چقدر است می‌توانید در این آزمون شركت كنید و نتیجه آن را با مشاور خود به اشتراك بگذارید.
 3. ریون(نوجوانان)
  آزمون ریون نوجوانان كه میزان بهره هوشی شما را می‌سنجد. این آزمون میزان IQ یا بهره هوشی شما را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این آزمون در دو گروه كودكان و نوجوانان طراحی شده است. اگر می‌خواهید میزان بهره هوشی خود را در یك جامعه نرمال بسنجید، می‌توانید در این آزمون شركت كنید و نتیجه آن را با مشاور خود به اشتراك بگذارید.
 4. سرسختی
  آزمون سخت‌كوشی. سخت‌كوشی یا سرسختی روانی یكی از شاخص‌ها و مؤلفه‌های موفقیت می‌باشد انسان‌های سخت‌كوش به همراه استعداد و توانمندی خود به درجات بالای موفقیت نائل می‌گردند برای سنجش این ویژگی مهم موفقیت یعنی سخت‌كوشی می‌توانید در این آزمون شركت كنید و میزان سخت‌كوشی خود را بدانید. برای یادگیری بیشتر می‌توانید با مشاور خود مشورت كنید.
 5. سبک های یادگیری
  آزمون سبك یادگیری كلب كه شما را در چهار سبك یادگیری مورد سنجش قرار می‌دهد تا شیوه یادگیری شما مشخص گردد. اگر تمایل دارید سبك و شیوه درس خواندن و یادگیری خود را بدانید می‌توانید در این آزمون شركت كنید و نتیجه آن را با مشاور خود به اشتراك بگذارید.
 6. نئو
  تست NEO از معتبرترین تست‌های روانشناسی است که به سنجش 5 جنبه از شخصیت شما (مدل پنج عاملی شخصیت) می‌پردازد. تست نئو کاربرد گسترده‌ای در زمینه‌های فردی، شغلی، سازمانی و تحلیل رفتار گروه‌های انسانی دارد و در زمینه‌های ازدواج، استخدام و تشخیص اختلالات روانشناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 7. عزت نفس
  این آزمون به سنجش میزان عزت نفس یا خودارجمندی شما می‌پردازد. انسان‌ها دارای عزت نفس انسان‌های متعادل، شاد و موفقی هستند. عزت نفس میزان ارج نهادن به خود و قبول داشتن خود با همه ویژگی‌های انسانی است. برای فهمیدن میزان عزت نفس خود می‌توانید در این آزمون شركت كنید و میزان عزت نفس خود در حیطه‌های مختلف را بدانید و نتیجه آن را با مشاور خود به اشتراك بگذارید.
 8. هوش های چندگانه
  آزمون هوش‌های چندگانه گاردنر می‌باشد. این آزمون استعداد و توانمندی شما را در هفت نوع هوش مورد ارزیابی قرار می‌دهد و به شما می‌گوید كه در كدام هوش‌ها توانمندتر می‌باشید. نوع تصور و خودآگاهی شما در پاسخ به این آزمون بسیار مهم می‌باشد. اگر می‌خواهید بدانید در كدام یك از حوزه هوش‌های چندگانه توانمندتر هستید، در این آزمون شركت كنید و برای آشنایی با انواع هوش‌ها و بازخورد نتیجه آزمون با مشاور خود مشورت كنید.
 9. نیازهای مازلو
  این آزمون سنجش سطح نیازهای خود در پنج سطح می‌پردازد. علت رفتار همه ما برگرفته از نوع نیاز ما می‌باشد. ابراهم مازلو نیازها را در پنج سطح طبقه‌بندی می‌كند. نوع سطح نیاز شما بیانگر نوع شخصیت شماست. برای اینكه بدانید در كدام سطح از نیازهای پنجگانه مازلو هستید می‌توانید در این آزمون شركت كنید و نتیجه آن را با مشاورتان به اشتراك بگذارید.
 10. هوش هیجانی
  در این آزمون شما می‌توانید با شركت در این آزمون میزان توانمندی خود را در میزان آگاهی از هیجانات و احساسات خود و دیگران بدانید و توانایی خود در كنترل هیجانات و احساسات خود و دیگران را ارزیابی كنید. برای فهم این توانایی كلیدی موفقیت در زندگی در این آزمون شركت كنید و نتیجه آن را با مشاور خود به اشتراك بگذارید.

برای استفاده از این آزمون‌ها ابتدا فرم زیر را پر کنید و بعد از دریافت کد ورود،  وارد سایت زیر شود و کد را وارد کنید

گروه گام نهم در كنار مركز سنجش استعداد وتوانمند هاي مفتاح ازمون جداگانه در نظر گرفته است
براي بررسي ازمون شما توسط مشاورين شما بايد ثبت نام كنيد (اگر ثبت نام نكرده ايد كليك كنيد ) بعد از ثبت نام با دقت به ازمون پاسخ دهيد . آزمون MBTI بعد از تكميل فرم جواب آن از طريق ايميل يا شماره تلفن ارسال ميشود.
ازمون MBTI

به ازمون mbti خودتان خوش‌آمدید

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

یشتر مراقب کدام یک هستید؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

آیا به طور طبیعی:

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

آیا معمولاً:

احساس میکنید کدام یک عیب بدتري به شمار میآید:

فکر میکنید وجود کدام یک در فرد نقص بیشتري است:

اگر بخواهید عمل خاصی را انجام دهید کدام یک از این دو گزاره برايتان جالبتر به نظر میآید؟

احساس میکنید که کدام یک عیب بدتري به شمار میآید؟

هنگام گفتگو بیشتر تمایل دارید:

آیا در تصمیم گیري، بیشتر:

آیا:

شماره تماس خود را وارد کنید

آیا:

در مورد کارهاي روزمره ترجیح میدهید:

وقتی براي یک روز جایی میروید، آیا ترجیح میدهید:

آیا به طور کلی ترجیح میدهید:

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

در زندگی شخصی وقتی به پایان مسئولیتی میرسید:

کدام گزاره تعریف و تمجید بیشتري از شما به شمار می آید؟

وقتی که کار خاصی براي انجام دادن دارید آیا مایلید:

آیا فکر میکنید که داشتن یک برنامه روزانه:

آیا:

آیا ترجیح میدهید:

اگر قرار باشد که کاري خاص را از پیش در زمانی خاص انجام دهید:

هنگام شروع یک پروژه ي بزرگ که تا یک هفته باید انجام شود:

آیا مطابق برنامه عمل کردن:

هنگامی که رخدادي پیش بینی نشده شما را مجبور به کنار گذاشتن برنامه روزانهتان مینماید:

براي انجام یک کار، آیا:

در میهمانیها:

وقتی که غریبهها را ملاقات میکنید:

آیا معمولاً منظورتان:

آیا افرادي که تازه با شما آشنا میشوند میتوانند بگویند به چه علاقه دارید:

زمانی که در مورد یک پیشامد فکر میکنید ترجیح میدهید:

در یک گروه بزرگ اغلب:

هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک خودتان هستید:

در یک مهمانی دوست دارید:

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

وقتی در جلسهاي راجع به چیزي نظري دارید که باید گفته شود:

در یک محفل اجتماعی:

در بین دوستانتان آیا:

وقتی با گروهی از افراد هستید معمولاً ترجیح میدهید:

آیا:

آیا عادت دارید:

وقتی غریبهها به شما توجه میکنند:

می توانید به طور نامحدود:

روابط دوستانه شما:

شما معمولاً:

آیا:

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

اگر بخواهید در همسایگی خود براي مسائلی مانند کمک به کمیته امداد به جمع آوري اعانه بپردازید:

کدام یک تمجید بیشتري از یک فرد است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

آیا شناختن شما :

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

کدام لغت براي شما جالبتر است؟

درشیوه ي زندگیتان ترجیح میدهید:

در انجام کاري که بسیاري از مردم انجام می دهند ترجیح میدهید:

معمولاً با کدام شخص راحتتر ارتباط برقرار میکنید:

اگر معلم بودید ترجیح میدادید:

هنگام مطالعه با هدف سرگرم شدن آیا:

ترجیح میدهید در نظر مردم چگونه باشید: